Gry i Filmy

 

Materiały (filmy, gry i poradnik)  mogą pobrać z naszej strony szkoły oraz inne instytucje oświatowe, które uczestniczą w procesie testowania.

Od września 2012 roku program będziemy upowszechniać i udostępniać dla innych szkół i placówek.

Warunkiem pobrania gier jest rejestracja oraz pozytywna weryfikacja z naszej strony.

Rejestracji można dokonać, klikając odpowiedni przycisk, w panelu - Logowanie,  po prawej stronie.

Ważne zatem jest, aby podać właściwe dane identyfikujące placówkę/instytucję oraz osobę do kontaktu.

Po dokonaniu rejestracji, zgodnie z końcowym komunikatem, w ciągu 24 godz. podane informacje zostaną zweryfikowane.

O naszej decyzji akceptacji/bądź nie/ zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Po pozytywnej weryfikacji będzie można zalogować się używając podanych w procesie rejestracji - loginu i hasła, a następnie przechodząc do zakładki, widocznej tylko dla zalogowanych - Pobieralnia, pobrać gry zgodnie z opisanymi tam wskazówkami.

 

Zapraszamy serdecznie.


Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU

Nazwa produktu Ilość Cena