Dbajki-Grajki

Program psychoedukacyjny skierowany do szkół podstawowych Dbajki Grajki
Wykorzystujemy nowoczesne i powszechne wśród uczniów narzędzie multimedialne  połączone ze sprawdzoną i przynoszącą znakomite efekty metodą pracy opartej na bajkoterapii.

Opracowana wersja produktu finalnego składa się z produktów:


FILMY Płyta DVD (praca indywidualna lub grupowa)

  • Film pierwszy „WIELOGŁOWY POTWÓR” przedstawia logikę i dynamikę grupowego procesu prześladowania oraz pokazuje typowe role tego procesu: ofiary, głównego prześladowcy, jego popleczników i milczącej większości. Porusza także problem odmienności – zarówno spowodowanej cechami indywidualnymi, jak i wynikającej z przynależności do mniejszości kulturowej (problem imigrantów). 
  • Film drugi „PRACA DOMOWA” opowiada o wpływie sytuacji domowej dzieci na ich funkcjonowanie w szkole i grupie oraz wyniki w nauce. Pokazany jest wpływ biedy i obciążenia dziecka obowiązkami domowymi, a także destrukcyjny wpływ na psychikę dziecka konfliktów rodzinnych i nie liczenie się z jego zdaniem. Film ostrzega przed etykietowaniem osób na podstawie odgrywanych ról czy masek, które noszą bez znajomości ich sytuacji i uczuć. Pokazuje konsekwencje braku otwartej komunikacji. 
  • Film trzeci „WYŚCIG” przedstawia problem zróżnicowania możliwości intelektualnych dzieci i konsekwencje tego w środowisku szkolnym. Pokazane jest dziecko o niższych niż przeciętna możliwościach intelektualnych, które nie ma w domu wsparcia w nauce oraz dziecko bardzo zdolne i pracowite, ale obciążone nadmiernymi oczekiwaniami rodziców, co powoduje u niego perfekcjonizm. Każde z nich jest wyobcowane  i potrzebuje pomocy.


Gier:

  • Gra pierwsza „KRYJÓWKA” uczy, że łatwiej radzić sobie z trudnościami, gdy mamy przyjaciół, ale trzeba ich umiejętnie dobierać–ważnym kryterium jest to, jak nas traktuje dana osoba. 
  • Gra druga „TAJEMNICE” pokazuje, że tajemnica nieuświadomiona utrudnia życie, tajemnica uświadomiona, ale dźwigana samotnie ciąży, a tajemnica dzielona z zaufaną osobą staje się czymś, co nas łączy. 
  • Gra trzecia „WYGRANA” pokazuje, że każda osoba ma jakieś zdolności i dobrze jest znać swoje mocne strony. Aby praca zespołowa przynosiła jak najlepsze efekty zadania muszą być rozdzielone zgodnie z umiejętnościami poszczególnych członków w zespołu, a atmosfera i model współpracy być przyjazna dla wszystkich zaangażowanych osób.

KSIĄŻKA „INNE HISTORIE Z PLANETY TAKTALI” podzielona na 6 części, z których każda skupia się na 1 pierwszoplanowej postaci z filmu. Każda niesie z sobą konkretny problem, który poznajemy w krótkich tekstach. Są to zarówno krótkie opowiadanka, listy, fragmenty pamiętników, sny, ogłoszenia, scenki, dialogi itp. Dzięki temu możemy mieć  wgląd w uczucia, przemyślenia i przeżycia głównego bohatera, a także spojrzeć na niego oczami innych osób. Niektóre teksty trzeba będzie uzupełnić – wymyślić zakończenie, rozmowę bohaterów, uzupełnić opis uczuć itp.

CD materiały dla Kadry zawierający informacje jak korzystać z filmu, gry. Treść połączona z fabułą filmów, które będą określały zakres problematyki zawartej w danej części zajęć. Przykłady atrakcyjnych form prowadzenia zajęć, jak używać personifikacji, sposoby „przełożenia” informacji, wiedzy o procesach na opowieści, gdyż wg koncepcji narracyjnej struktury ludzkiego umysłu są one łatwiej przyswajane i zapamiętywane. Co to jest bajkoterapia, profil psychologiczny ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych typowe przyczyny, najczęstsze błędy dorosłych (np. niewłaściwe odczytanie nieświadomych komunikatów dziecka), działania konstruktywne i narzędzia do bezpośredniej pracy z uczniem (grupa i indywidualnie).

 


 

 

Nasze postacie


Dzieci z klasy


karioKario 

 

fiofiu





Fio Fiu 

 



terriki
Terriki
 


pili mili








                                                                                                                                              Pili Mili
 

 

 

rubalo


Rubalo
 

 
    

lamei

Lamei
 

 


 

dadżu

Dadżu
 

 

   
 









 

wawalu



                                                                                                                                                                                      Wawalu
 





aturu
Aturu
 

ejti


   





Ejti
 

 

 


duldu

Duldu
 

 

 

 

fimiku


Fimiku
 

 


kukui


Kukui
 

 

 




 punti


Punti
 



 

 

trulu


Trulu
 

 

 

 

 

 



Inne dzieci



montiki


Montiki



    





gogo


Gogo
 

 

 

 

 

 

 

 


   
Dorośli

fufari

Pani Fufari
 

 

 

 




tata fio

Tata Fio
 

 

 

 

 



mama wawalu

Mama Wawalu

 

 

 


 

Tata Wawalu – cierpi na przewlekłą, ciężką chorobę, większość czasu spędza w łóżku, serdeczny wobec rodziny, cierpi podwójnie nie mogąc się nią zajmować, wstydzi się tego. Jest dumny ze swojej żony i córki, jednocześnie ich zaradność jeszcze bardziej przypomina mu o jego bezradności.




mama terrikiego
Mama Terrikiego
 




tata terrikiegoTata Terrikiego
 










imagioImagio












Zwierzęta



wyproś


Wyproś
 

Copyright © Fundacja DRABINA ROZWOJU

Nazwa produktu Ilość Cena